Länkar

Svebico, Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation, grundades 1980 och representerar 90 % av Sveriges bingohallar. Svebico:s styrelse består av åtta representanter från de anslutna medlemmarna. Dessa väljs på en årlig stämma för en period av två år. Styrelsearbetet är helt ideellt.

 

 

Lotteriinspektionen, är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad.

 

 

Länsstyrelsen, ska se till att regeringens och riksdagens beslut blir verklighet i hela Sverige. Ger råd och information om vissa lagar och regler. Kontrollerar att vissa lagar och  regler följs. Ger tillstånd till sådana frågor de arbetar med. Ser till att myndigheter samarbetar med dessa frågor. Ger bidrag till sådant de har hand om.

 

 

Svenska Spel, är Sveriges största spelföretag. År 2008 blev de topprankade i spelansvar. Svenska Spel ägs av staten. Har ett uppdrag att anordna spel och lotterier efter tillstånd av regeringen. Ska vara ett ansvarsfullt och trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet.

 

 

SlutaSpela.Nu. En portal för dig som vill veta mer om spelproblem och spelberoende. Idag finns spel lätt tillgängliga i kiosker och butiker, via internet och via mobiltelefoner. Nya spelformer erbjuds hela tiden och utbudet är stort. Vi utsätts för spelreklam dagligen. Spel har blivit allmänt accepterat och mycket utbrett. Och spelberoendet har ökat. Kunskapsnivån om spelberoende och dess negativa konsekvenser för spelaren, anhöriga och samhället är låg. Slutaspela.nu vill öka kunskapsnivån och bidra till att de som har problem med spel får hjälp.

 
 


 
Start
Bildgalleri
Spel
Bingons historia
Föreningar
Copyright Citybingo Norrköping