Bingospelet i Sverige lyder under minst lika stränga krav från myndigheter som Svenska Spel och ATG. 

Det ställs mycket höga krav på den som vill bedriva bingospel. Spelinspektionen ansvarar för tilldelningen av speltillstånd samt löpande kontroller, genom en utsedd lotterikontrollant, av att spelet sköts perfekt. Det är också Spelinspektionen som beslutar om en förening ska få tillstånd i en bingohall eller ej. 

Grundkravet är att föreningen måste vara ideell med allmännyttig verksamhet. De kriterier som vägs in är antalet aktiva medlemmar mellan 7 och 20 år samt hur många aktiviteter föreningen genomför. Handikappföreningar har inte samma kriterier, utan bedöms efter andra regler. 

Föreningen utser en lotteriföreståndare som är deras representant i verksamheten. 
Dessutom håller den statliga myndigheten, Spelinspektionen, sin vakande hand över allt spel i Sverige.